11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Zachowanie antyspołeczne

Język nauk społecznych jest na tyle plastyczny, że jego określenia bardzo często wkradają się do języka potocznego, jednakże najczęściej w nietrafnym ujęciu i rozumieniu, z czego w dłuższej perspektywie wynikać mogą poważne nieporozumienia i nieścisłości. Taki proces dotyka m.in. zachowania antyspołeczne.

A czym są one w świetle nauk społecznych? Zachowania antyspołeczne to nieadekwatne funkcjonowanie w rolach społecznych, które charakteryzuje się agresywnymi formami niedostosowania, w których widoczne są przejawy aktywności i pobudzenia, którym często towarzyszy agresja i wrogość. Wśród symptomów zachowań antyspołecznych wyróżnia się przede wszystkim silne dążenie do szkodzenia innym osobom, bezinteresowne okrucieństwo i brak wrażliwości moralnej. Jednakże przejawem zachowań antyspołecznych może być także stosowanie przemocy w stosunkach interpersonalnych. Nie ulega wątpliwości, że trafne ujęcie zachowań antyspołecznych może być bardzo pomocne w procesie komunikacji w toku dyskusji, zwłaszcza jeśli odbywa się ona w obszarach dotykających nauk społecznych.