11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Węgiel kamienny

W produkcji energii w Polsce od lat największe znaczenie ma węgiel kamienny – niestety jego wydobycie systematycznie maleje. Tendencja do zmniejszonej ilości wydobywania węgla jest spowodowana wieloma czynnikami. Po pierwsze wzrósł koszt jego wydobycia, po drugie jego złoża powoli się wyczerpują, po trzecie nastąpiła restrukturyzacji przemysłu (związane jest to z ogłoszeniem upadłości przez największe zakłady energochłonne), po czwarte ludzie zaczynają oszczędzać energię i po piąte ograniczono eksport węgla kamiennego z powodu jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pamiętajmy jednak, że węgiel kamienny jest nieodnawialnym źródłem energii. Czym jest węgiel? Czarnym złotem? Węgiel kamienny to nic innego jak skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75−97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (jest to era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które z braku dostępu do tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.

Węgiel kamienny jest stosowany powszechnie jako paliwo.