pon. Lut 24th, 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Trening resocjalizacyjny

Pojęcie treningu kojarzy się powszechnie raczej z aktywnością fizyczną, jednakże ma także szerokie znaczenie w naukach społecznych.

Bardzo ważną rolę odgrywa w resocjalizacji, gdzie pod określeniem treningu resocjalizacyjnego kryje się niezwykle ważna i skuteczna metoda pracy z podopiecznymi.

Trening resocjalizacyjny polega na celowym stwarzaniu odpowiednich warunków i sytuacji, w których powtarzają się zachowania i reakcje podopiecznego, które chcemy utrwalić.

Kreowanie tychże sytuacji może odbywać się w sposób naturalny bądź sztuczny i mogą one dotyczyć uczenia się i utrwalania samokontroli nad reakcjami na różne bodźce, nabywania umiejętności uczciwego reagowania w kontaktach z innymi ludźmi, a także uczenia się sposób konstruktywnego wyrażania własnych stanów emocjonalnych.

Nie ulega wątpliwości, ze trening resocjalizacyjny jest metodą skuteczną, która może pomóc uporządkować zachowania i reakcje osoby poddawanej resocjalizacji, a także utrwalić określone efekty.

You may have missed