13 sierpnia 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

The Tema Oil Refinery (TOR)

The Tema Oil Refinery jest jedyną rafinerią ropy naftowej jaka znajduje się w Ghanie. Rafineria mieści się w mieście Tema, które jest najbardziej uprzemysłowionym regionem w państwie.

The Tema Oil Refinery powstała w 1960 roku i będąc wówczas spółką z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonowała jako własność włoskiej firmy. W 1977 roku rząd Ghany wykupił jednak wszystkie udziały w rafinerii a The Tema Oil Refinery została całkowicie znacjonalizowana.

naukowe.waw.pl transport spedycja katowice Jako producent rozcieńczalników stawiamy na jakość naszych rozcieńczalników.

W rafinerii ropy naftowej w Temie co roku wydobywa się 1800000 ton surowca. Każdego dnia natomiast rafineria przetwarza 9548 ton ropy naftowej.

Cały nakład jest wykorzystywany do zaspokajania potrzeb energetycznych w Ghanie, jednak nie wystarcza on w zupełności, pozwala natomiast znacząco zmniejszyć ilość importowanych surowców energetycznych. Od 2010 roku w The Tema Oil Refinery działa także produkcja komercyjna, a w rafinerii powstają także produkty ropopochodne.

Rafineria produkuje m.in.

wysokiej klasy olej ‚Sweet Light’.