11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Symulatory komputerowe

Informatyka wykorzystywana jest również nierzadko w naukach technicznych, m.in.

w logistyce oraz transporcie, które dzięki symulacjom komputerowym badają zasadność oraz użyteczność rozmaitych rozwiązań komunikacyjnych z uwzględnieniem lokalizacji, czy natężenia ruchu. Przykładem takiego właśnie zastosowania może być, przygotowany na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, symulator ruchu okrężnego przeznaczony do badania płynności ruchu drogowego w myśl obowiązujących zasad.

Istotą powstania symulatora było zweryfikowanie, czy obowiązujące zasady dotyczącego ruchu drogowego na rondzie są prawidłowe, jak również, czy ich modyfikacja przyczynić się może do większej przepustowości na tego typu skrzyżowaniach. Dzięki nowoczesnym programom komputerowym przeprowadzanie symulacji oraz rekonstrukcji zdarzeń pozwala nam na wnikliwą analizę wielu rozwiązań jeszcze przed ich zastosowaniem w praktyce, a co za tym idzie, chroni nas przed błędnymi posunięciami.

www.wojciecholejniczak.pl Zobacz jakie oprogramowanie dla transportu jest najlepsze na rynku wza-online

W zasadzie opracowanie optymalnej koncepcji rozwoju układu drogowego w średnim lub dużym mieście bez zastosowania nowoczesnej techniki komputerowej nie jest możliwe.