2 grudnia 2023

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Świat przed erą komputerów

Ciężko sobie dziś wyobrazić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu społeczeństwa mogły funkcjonować bez komputerów. Te pierwsze, które są przodkami obecnych pecetów były ogromnymi maszynami zajmującymi wiele pomieszczeń i przeciętny użytkownik nie miał szans ani powodu, by z nich skorzystać. Dziś komputery i szeroko rozumiane narzędzia informatyczne służą przede wszystkim do magazynowania i przesyłania ogromnych ilości danych.

Niegdyś dane te trzymano w opasłych tomach i zapełniano nimi tysiące stron papieru. Jeszcze wcześniej służyły do tego kamienne tablice. Obecnie tradycyjny obieg dokumentów jest stopniowo zastępowany elektronicznym, a niegdyś bez wysyłania masy listów i przykładania pieczątek nie mógł działać żaden urząd ani firma.

Życie pod tym względem na pewno nie było prostsze, choć z drugiej strony wymagało od ludzi większego zaangażowania oraz systematyczności. Nie sądzimy jednak, aby współcześni chcieli cofnąć się w czasie. Lepiej zapisać kolejny plik jednym kliknięciem myszy lub wysłać maila.