11 lipca 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Społeczne patologie

Patologie to zespół zachowań odbiegających od społecznie zaakceptowanych i prawnie przyjętych norm etycznych. Najczęstszym powodem ich powstania są bieda i złe warunki bytowe. Ludzie bywają tak sfrustrowani i rozżaleni, że potrafią obudzić w sobie najgorsze instynkty. Czasami nieświadomie powielamy też wzorce z dzieciństwa, które były naszym udziałem.

Do zjawisk patologicznych zaliczyć można np. przemoc, uzależnienie, dzieciobójstwo, uprowadzanie dzieci, kradzieże czy kazirodztwo. Teorie starające się wyjaśnić te bardzo skomplikowane procesy zwracają uwagę na trzy główne czynniki powstawania ich – środowisko wychowania człowieka, specyfikę rodziny jako elementu społecznego ładu oraz indywidualne cechy konkretnego człowieka. W stosunku do osób nie potrafiących żyć w zgodzie z resztą społeczeństwa, nie krzywdząc innych ani siebie stosuje się rozmaite terapie mające na celu resocjalizację jednostki.

Ma ona na celu pomoc w dopasowaniu się do norm oraz przepisów prawnych i wykrycie przyczyn patologicznych zachowań, a także starania zmierzające do poprawy sytuacji i w razie potrzeby leczenia jednostki.