23 września 2023

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Przesyłanie danych pomiędzy komputerami

Chociaż wydawać by się mgło, że w XXI wieku przesyłanie informacji jest już niemal czynnością codzienną, zwłaszcza w epoce szerokodostępnego internetu, to jednak przesłanie danych pomiędzy dwoma sąsiadującymi komputerami wciąż stwarza pewne trudności. System Windows na szczęście wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich użytkowników i ma dla nich specjalne narzędzie, które ułatwi przesyłanie informacji pomiędzy komputerami z tym właśnie systemie operacyjnym.

Jeśli posiadasz system Windows 7 lub 8 zaleca się utworzenie tzw. grupy domowej.

Jest to pomocne zwłaszcza wtedy, kiedy pliki pomiędzy komputerami przesyłasz często i regularnie. Aby stworzyć grupę domową przejdź do Menu Start i kliknij w polecenie o tej samej nazwie.

Załaduje się wówczas okno z przyciskiem Utwórz grupę domową. Następnie wybierz elementy, które chcesz udostępnić, np.

Obrazy lub Muzyka. W następnej kolejności utwórz hasło, które umożliwi ci dodawanie kolejnych komputerów do sieci domowej.

Po kliknięciu przycisku Zakończ twoja sieć domowa będzie utworzona.