11 lipca 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zajmuje się przede wszystkim budownictwem ogólnym oraz inżynierią lądową.

Prowadzi działalność w trzech segmentach: systemach przeładunkowych, konstrukcjach stalowych i budownictwie. PROJPRZEM dostarcza również rampy, pomosty, doki, oraz inne urządzenia za pośrednictwem spółek zależnych: PROMStahl GmbH, a także PROMStahl Polska Sp. z o.

o. Firma prowadzi swą działalność od ponad sześćdziesięciu lat, choć na początku specjalizowała się w projektowaniu oraz budownictwie przemysłowym. PROJPRZEM świadczy pełen pakiet usług na terenie kraju, a ponadto dostarcza konstrukcje budowlane i stalowe na rynki zagraniczne.

W skład akcjonariatu PROJPRZEM S.A. wchodzą: Zdzisław Klimkiewicz, Jolanta Marzec-Ostrowska, Paweł Dłużewski, Aviva Investors Poland TFI SA oraz Quercus TFI SA.

PROJPRZEM S.A. zyskała statut firmy publicznej w 1998 roku, a od 10 sierpnia 1999 roku akcje tej spółki znajdują się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najwyższe notowania spółki na giełdzie miały miejsce w 23 kwietnia 2007 roku i wynosiły 74,00 zł.