11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna

PKN Orlen, czyli Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, jest polskim przedsiębiorstwem państwowym. Spółka zajmuje się przede wszystkim przemysłem petrochemicznym – przetwarzanie ropy naftowej oraz sprzedażą produktów ropopochodnych, m.

in. Różnego rodzaju paliw.

PKN Orlen powstał w 1998 roku na mocy decyzji Rady Ministrów. Działalność rozpoczął we wrześniu 1999 roku pod nazwą Polski Koncern naftowy SA.

W kwietniu 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wydało decyzję, na mocy której nazwę przedsiębiorstwa zmieniono na Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna. Obecnie w skład PKN Orlen wchodzą rafinerie w Płocku, Trzebini oraz Jedliczu.

Do koncernu należą też rafinerie zagraniczne: w Możejkach na Litwie a także trzy rafinerie czeskie. Co roku PKN Orlen przetwarza ponad 31 milionów ton ropy naftowej.

PKN Orlen jest także jedynym polskim przedsiębiorstwem, które zalicza się do największych przedsiębiorstw na świecie. W 2010 roku na liście rankingowej zajął 398 miejsce.