11 lipca 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wyróżnia ją szeroki wachlarz usług świadczonych na zasadzie generalnego wykonawstwa. Prowadzi działalność inżynieryjno-usługową w branży energetycznej oraz petrochemicznej. Realizuje zlecenia w następujących segmentach operacyjnych: przemysł, energetyka, petrochemia, produkcja i budownictwo infrastrukturalne. Specjalizuje się w produkcji konstrukcji oraz wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych.

Ponadto realizuje usługi nowoczesnych zabezpieczeń atykorozyjnych, w szczególności metodą cynkowania ogniowego. Obecny kształt spółka uzyskała w 2004 roku, w wyniku fuzji dwóch firm: Polimexu-Cekopu S.A. oraz Mostostalu Siedlce S.A. Celem nadrzędnym spółki jest osiągnięcie wyników satysfakcjonujących akcjonariuszy, którymi aktualnie są: Bank Pekao S.A.

, TFI PZU S.A., PKO TFI S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka zadebiutowała 15 października 1997 roku.

Najwyższy kurs akcji odnotowała w kwietniu 2007 roku, najniższy zaś – w marcu bieżącego roku, i wciąż pozostaje bardzo niski.