24 października 2021

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Patologia ogólnie

Nie ulega wątpliwości, że społeczne dysfunkcje stanowią niezwykle trudny, gorący i ciężki problem współczesnego świata. Podstawowe formy patologii, jak np.

uzależnienia, przestępczość, przemoc w rodzinie czy nieprzystosowanie dzieci i młodzieży pociągają za sobą skutki o charakterze globalnym. Są nimi zagrożenie terroryzmem, światowe bezrobocie, coraz wyraźniej zarysowujące się dysproporcje finansowe oraz szerzące się ubóstwo.

Wszystkie wymienione zjawiska funkcjonują na zasadzie łańcucha w kole zamkniętym. Jedno zjawisko pociąga drugie, które staje się przyczyną następnego itd.

Wiele z poważnych problemów społecznych dotyczy przede wszystkim młodzieży i dzieci. Młodzi ludzie nie są dziś pewni jutra, oczekiwań jakie im się stawia, bywają przerażeni koniecznością życia w taki lub inny sposób.

Jednoznaczne decyzje o przyszłości stają się coraz trudniejsze, a atakujące z każdej strony pokusy życia łatwego i przyjemnego stają się coraz trudniejsze do odrzucenia. Odpowiedzią na wiele z powyższych problemów może być powrót do zdrowo funkcjonującej rodziny.

Podstawowa komórka społeczna to szansa zacieśnianie więzi międzyludzkich, naukę życia z ludźmi oraz postępująca z czasem umiejętność doceniania tego, co się ma.