chicmagazine.pl Blog

Nagradzanie i karanie wychowawcze

Nagradzanie i karanie wychowawcze jest metodą bardzo powszechnie stosowaną zarówno w szkolnictwie, jak i resocjalizacji. Jednakże jest to sposób mało skuteczny, którego oddziaływanie na jednostkę jest bardzo powierzchowne. Nagradzanie

Trening resocjalizacyjny

Pojęcie treningu kojarzy się powszechnie raczej z aktywnością fizyczną, jednakże ma także szerokie znaczenie w naukach społecznych. Bardzo ważną rolę odgrywa w resocjalizacji, gdzie pod określeniem

Wersja przyszłości

Sztuczna inteligencja uzyskiwana jest w procesach inżynieryjnych. Naturalna inteligencja człowieka wywodzi się z jego wnętrza. Na jej całokształt składa się wiele warunków wewnętrznych,

Czym jest socjalizacja?

Pojęcie socjalizacji wiąże się już nie tylko z naukami społecznymi, ale również z codziennym życiem, bowiem coraz częściej usłyszeć możemy o nich w audycjach radiowych czy telewizyjnych,

W jakim wieku kobiety się starzeją?

To, w jakim wieku kobieta się zestarzeje tak naprawdę zależy od bardzo wielu czynników i ciężko to określić. Może to być uzależnione zarówno od genów, jak i od tego,

Most energetyczny Polska – Litwa

Od lat Polska próbuje zapewnić sobie stałe i nieprzerwane dostawy energii do odbiorców. Stało się to poniekąd priorytetowym zadaniem w sytuacji, gdy duża część istniejących