chicmagazine.pl Blog

Zachowanie antyspołeczne

Język nauk społecznych jest na tyle plastyczny, że jego określenia bardzo często wkradają się do języka potocznego, jednakże najczęściej w nietrafnym ujęciu i rozumieniu, z

Kiedy jest nam smutno i źle

Są takie chwile w życiu każdej kobiety, kiedy czuje się ona naprawdę podle. Wszystko jej się w sobie nie podoba. Czuje się gruba, nieatrakcyjna, niefajna. Wszystko jej przeszkadza, to,

Nagradzanie i karanie wychowawcze

Nagradzanie i karanie wychowawcze jest metodą bardzo powszechnie stosowaną zarówno w szkolnictwie, jak i resocjalizacji. Jednakże jest to sposób mało skuteczny, którego oddziaływanie na jednostkę jest bardzo powierzchowne. Nagradzanie

Trening resocjalizacyjny

Pojęcie treningu kojarzy się powszechnie raczej z aktywnością fizyczną, jednakże ma także szerokie znaczenie w naukach społecznych. Bardzo ważną rolę odgrywa w resocjalizacji, gdzie pod określeniem

Wersja przyszłości

Sztuczna inteligencja uzyskiwana jest w procesach inżynieryjnych. Naturalna inteligencja człowieka wywodzi się z jego wnętrza. Na jej całokształt składa się wiele warunków wewnętrznych,

Czym jest socjalizacja?

Pojęcie socjalizacji wiąże się już nie tylko z naukami społecznymi, ale również z codziennym życiem, bowiem coraz częściej usłyszeć możemy o nich w audycjach radiowych czy telewizyjnych,