pon. Lut 24th, 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Nagradzanie i karanie wychowawcze

Nagradzanie i karanie wychowawcze jest metodą bardzo powszechnie stosowaną zarówno w szkolnictwie, jak i resocjalizacji.

Jednakże jest to sposób mało skuteczny, którego oddziaływanie na jednostkę jest bardzo powierzchowne.

Nagradzanie i karanie w gruncie rzeczy polega na zewnętrznym dyscyplinowaniu wychowanków.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wychowawca posługujący się systemem kar i nagród działa w takiej sytuacji wyłącznie na poziomie reakcji, dlatego też istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że działanie to wpłynie jakkolwiek na wywołanie zmiany w osobowości osoby poddawanej działaniom resocjalizacyjnym, których cel nie polega jedynie na chwilowej zmianie określonego zachowania.

Nie ulega wątpliwości, że karanie i nagradzanie wychowawcze to metoda niezwykle zawodna, która skuteczna bywa jedynie w niektórych kontekstach sytuacyjnych i pod warunkiem, że wychowawca doskonale rozumie potrzeby podopiecznego, co w przypadku modyfikacji resocjalizacyjnych jest bardzo trudne.

You may have missed