2 grudnia 2023

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Most energetyczny Polska – Litwa

Od lat Polska próbuje zapewnić sobie stałe i nieprzerwane dostawy energii do odbiorców. Stało się to poniekąd priorytetowym zadaniem w sytuacji, gdy duża część istniejących dotychczas linii i stacji energetycznychwymaga natychmiastowej modernizacji.Urządzenia, z których korzystamy w ciągu dnia, wymagają zasilania prądem. Przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu na energię, i przez lata zaniedbywanej infrastrukturze energetycznej okazuje się, że system dostawy energii jest coraz mniej wydajny.

W Polsce istniejących linii przesyłowych jest za mało w stosunku do potrzeb odbiorców, a ich duża część wymaga szybkiej modernizacji.Od lat najsłabszą strukturą systemu przesyłowego Polski jest region północno-wschodni. Co więcej obszar ten i jego niewydolność zagrażają bezpieczeństwu pracy KSE w przypadku awarii – nie istnieją tam bowiem alternatywne trasy przepływu energii. Program połączenia energetycznego pomiędzy Polską i Litwą z pewnością poprawi infrastrukturę.

W ramach projektu zostaną rozbudowane i zmodernizowane sieci energetyczne w północno-wschodniej Polsce, a nawet powstanie 400 km nowych linii.