21 stycznia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Maszyna licząca

Gottfried F. Leibniz w 1694 roku wymyślił maszynę liczącą, która potrafiła wykonywać cztery różne działania w jednym czasie. Podobnie do tej, na przełomie wieków zaczęły powstawać inne maszyny liczące, które wtedy uznawano za sztuczną inteligencję.

W miarę idącego rozwoju technologicznego maszyny tzw. „inteligentne” były coraz bardziej złożone i coraz więcej funkcji oraz działań mogły wykonywać. Dzięki poszukiwaniom coraz to bardziej rozwiniętej formy maszyn powstało szereg technik informatycznych i odkryć, takich jak np.

: języki programowania. Stosowane są one do dzisiaj i nadal też rozwijane. Dzisiaj sztuczna inteligencja to złożone systemy, programy i funkcje, które przydatne są w życiu codziennym człowieka.

Współczesne wynalazki potrafią rozpoznawać mowę, język, czy także rozpoznań kogoś po twarzy. Jest jednak jeszcze ogromna przepaść między taką maszyną a człowiekiem. Póki co takie formy urządzeń powoli zajmują niektóre obszary w życiu ludzi, chociażby będąc nieodłączną częścią komputerów.