11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Jak działa faks przez internet?

Korzystanie z usługi faksu przez internet wymaga założenia konta użytkownika i jest płatne. Aby zacząć korzystać z usługi należy wykupić abonament. Dostawca następnie przyznaje użytkownikowi numer geograficzny, z którego abonent będzie mógł wysyłać jak i otrzymywać faksy, tak jak w tradycyjnym telefaksie. Kiedy faks jest wysyłany z tradycyjnego faksu do użytkownika faksu przez internet, to proces jest identyczny, jak w sytuacji przesyłania informacji pomiędzy dwoma faksami. Po otrzymaniu faksu przez internet użytkownik jest powiadamiany o tym fakcie wiadomością wysyłaną na jego telefon komórkowy.

www.100greatestnysports.com

W celu wysłania faksu użytkownik, bezpośrednio ze swojego komputera, łączy się z kontem na stronie dostawcy usługi. Następnie wybiera odbiorcę faksu i dokument, który chce mu wysłać. Dokument tak przesyłany jest zazwyczaj konwertowany do formatu PDF. Informacja z dokumentem jest wysyłana do serwera, który przekazuje ten dokument do telefaksu odbiorcy. Po wysłaniu dokumentu użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania.