11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Informatyka prawnicza

Na podstawie badań naukowych dotyczących gromadzenia, przetwarzania oraz wyszukiwania informacji prawnej powstała dziedzina nauki zwana informatyką prawniczą. Łączy ona w sobie ściśle elementy prawa oraz informatyki.

W dużym skrócie rzec możemy, że zajmuje się ona badaniem możliwości stosowania oraz stosowaniem komputerów na gruncie prawa i to właśnie na ten temat powstało najwięcej znamiennych prac naukowych. Pozostałe zagadnienia, jakie obejmuje informatyka prawnicza, to: tworzenie i funkcjonowanie baz danych z informacjami faktograficznymi, tworzenie i działanie programów automatycznego rozstrzygania oraz związane z nimi przepisy.

Niestety, badania na powyższymi zagadnieniami nie zostały poddane dokładniejszej analizie. W latach 90-tych zainteresowanie informatyką prawniczą w jej pierwotnym założeniu znacznie spadło.

Pojawiła się jednak potrzeba prowadzenia badań na temat wpływu systemów informacji prawnej na sam proces przepływu informacji o prawie i w tym właśnie kierunku podążają obecne prace.