11 sierpnia 2022

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Informatyka na budowie

Budownictwo należy z pewnością do odpowiedzialnych oraz precyzyjnych profesji, gdyż popełnienie niewielkiego nawet błędu w obliczeniach może grozić wielka katastrofą. Aby zatem jak najmniej takich błędów popełniać inżynierowie budowlani muszą wspierać się nieustannie pomocą zarówno kalkulacyjnych, jak i graficznych programów komputerowych.

Ponadto, dzięki teleinformatyce wszystkie informacje mogą być z ogromną prędkością przekazywane nawet na duże odległości, co znacznie usprawnia organizację procesu budowlanego, pozwalając na sprawne zarządzanie pracami bez konieczności bezpośredniej obecności na placu budowy. Od pewnego już czasu obserwować możemy stopniowe informatyzowanie prac w dziedzinie budownictwa.

Część z nich, jak np. obliczenia projektowe, projektowanie i sporządzanie dokumentacji technicznej, harmonogramowanie i kosztorysowanie prac zostały już praktycznie w całości zinformatyzowane.

Podobnie rzecz się ma np. ze sterowaniem węzłami betoniarskimi – systemy komputerowe nie tylko samodzielnie sterują urządzeniami dozującymi i mieszalniczymi, ale także tworzą dokumentację dla każdego wyprodukowanego towaru.