4 grudnia 2021

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Grupa Lotos S.A.

Grupa Lotos S.A. jest jedną z największych polskich spółek kapitałowych. W swoim obrębie skupia koncerny produkcyjne, handlowe a także usługowe.

Skupia się przede wszystkim na poszukiwaniach, wydobyciu oraz przetwórstwie ropy naftowej oraz na produkcji i dystrybucji produktów takich jak paliwa, oleje czy parafiny, które są pochodnymi ropy naftowej. Jednym z głównych elementów składowych Grupy Lotos S.A. jest rafineria ropy naftowej, która znajduje się w Gdańsku-Rudnikach.

Jest to aktualnie druga pod względem produkcji rafineria ropy naftowej w Polsce. Największy udział w Grupie Lotos S.A. posiada aktualnie państwo.

Od 2005 roku spółka funkcjonuje także na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Roczne przychody całej spółki wynoszą blisko 34 miliardy złotych. To bardzo wysoki wynik także na skalę europejską. Od roku powstania rafineria kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę.

Kiedy została utworzona funkcjonowała jako Rafineria Nafty Gdańsk, później jako Gdańskie Zakłady Rafineryjne. Od 2003 roku spółka funkcjonuje jako Grupa Lotos S.A.