13 sierpnia 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Dysfunkcja w rodzinach

Współczesne jednostki rodzinne żyją w dość trudnych czasach dla szczerych więzi międzyludzkich. Napór czynników zewnętrznych jest ogromny i przyczynia się do wielu zmian, fluktuacji oraz nieporozumień. Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której naruszony jest porządek norm regulujących funkcjonowanie jej członków zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Rodzina to podstawowa komórka życia społecznego. Jej zadaniem jest uczyć, chronić zapewniając poczucie bezpieczeństwa i przynależności oraz dawać odpowiednie możliwości rozwoju jej członków. Poważne i długotrwałe zachwiania w realizacji tych zadań istotnie wpływają na rozwój dzieci, ich zdolności intelektualnych oraz społecznych, a także stają się źródłem całego mnóstwa problemów, które pojawią się w przyszłości.

Dysfunkcja w rodzinie pojawia się najczęściej w skutek występowania patologicznych procesów. Należą do nich m. in.

uzależnienia rodziców od wszelkich używek, nieporadność życiowa rodziców lub ich choroba, bieda, rozwód czy też niski poziom wyposażenia etycznego.