pon. Lut 24th, 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Dysfunkcja w rodzinach

Współczesne jednostki rodzinne żyją w dość trudnych czasach dla szczerych więzi międzyludzkich. Napór czynników zewnętrznych jest ogromny i przyczynia się do wielu zmian, fluktuacji oraz nieporozumień. Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której naruszony jest porządek norm regulujących funkcjonowanie jej członków zarówno w rodzinie, jak i poza nią.

Rodzina to podstawowa komórka życia społecznego. Jej zadaniem jest uczyć, chronić zapewniając poczucie bezpieczeństwa i przynależności oraz dawać odpowiednie możliwości rozwoju jej członków. Poważne i długotrwałe zachwiania w realizacji tych zadań istotnie wpływają na rozwój dzieci, ich zdolności intelektualnych oraz społecznych, a także stają się źródłem całego mnóstwa problemów, które pojawią się w przyszłości.

Dysfunkcja w rodzinie pojawia się najczęściej w skutek występowania patologicznych procesów. Należą do nich m. in.

uzależnienia rodziców od wszelkich używek, nieporadność życiowa rodziców lub ich choroba, bieda, rozwód czy też niski poziom wyposażenia etycznego.

You may have missed