pon. Lut 24th, 2020

chicmagazine.pl

Prawdziwy magazyn

Czym jest socjalizacja?

Pojęcie socjalizacji wiąże się już nie tylko z naukami społecznymi, ale również z codziennym życiem, bowiem coraz częściej usłyszeć możemy o nich w audycjach radiowych czy telewizyjnych, a także przeczytać w prasie czy Internecie. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome, także w dziedzinie dotyczącej wymiarów jego funkcjonowania, co zdecydowanie jest zjawiskiem pozytywnym.

A czym tak naprawdę jest socjalizacja? Jest to proces ujmowany wraz ze swoim rezultatem, w którym jednostka nabywa system wartości, norm oraz wzorów zachowań, które obowiązują w danej zbiorowości. Co ważne, socjalizacja jest procesem, który trwa przez całe życie człowieka, choć najintensywniej rozgrywa się w pierwszych latach życia, kiedy to dziecko poznaje świat, zgodnie ze wskazówkami rodziców, a następnie także wychowawców czy rówieśników.

Nie ulega wątpliwości, że na drodze socjalizacji człowiek uczy się funkcjonowania w społeczeństwie oraz kształtuje swoją osobowość. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn socjalizacja przebiega nieodpowiednio.

W takiej sytuacji wymagana jest wtórna socjalizacja, czyli modyfikacja osobowości jednostki społecznej określana mianem resocjalizacji.

You may have missed